Vrácení peněz

U nás nakupujete bezpečně. Máte 14 dní na to, abyste zjistili, zda vám zboží vyhovuje.

Pokud jste u nás nakoupili jako Spotřebitel, máte právo bez udání důvodu nám zboží vrátit nejpozději do 14 dnů od jeho doručení. Toto právo se na vás nevztahuje, pokud jste u nás nakoupili jako Firma.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 c. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, vymáhat od kupujícího.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží, nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží.

Pokud jste se rozhodli od smlouvy odstoupit, oznamte nám to prosím mailem na zdenka@bzs.sk

V žádném případě prosím nezasílejte zboží zpět na dobírku! Dobírky nepřebíráme!

Při vrácení zboží použijte prosím formulář, který naleznete zde.